PCCMPCCM

Ocenění pro prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc.

19. 4. 2015

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předseda České urologické společnosti ČLS JEP obdržel od kuvajstkého ministra zdravotnictví ocenění za významné přispění k letošní 10. výroční konferenci Kuvajtské urologické společnosti.