PCCMPCCM

Týden urologického zdraví 2015

7. 9. 2015

Ve dnech 14. – 18. září proběhne již tradiční Týden urologického zdraví. Letošní Týden urologického zdraví je zaměřený na nádorová onemocnění, zejména pak nádory prostaty, ledvin a močového měchýře.

Jde o iniciativu Evropské urologické společnosti, která má za cíl:

  • zvýšit informovanost o závažných urologických onemocněních, zvláště o prevenci
    a možnostech léčby
  • informovat o práci urologů a novinkách v urologii
  • snažit se o vymýcení studu a tím zajištění včasné diagnostiky u všech urologických příznaků,
    protože velká část evropské populace nevyhledává lékařskou pomoc.

Součástí Týdne urologického zdraví bude “Den povědomí o rakovině prostaty” (v originále European Prostate Awareness Day (EPAD)), který připadne na 16. září. V tento den budou přední evropští specialisté diskutovat o rakovině prostaty s členy Evropského parlamentu.

Bližší informace o Týdnu urologického zdraví naleznete zde: www.urologyweek.org.