PCCMPCCM

Výzkum STEM/MARK: Čechům chybí důležité informace o rakovině prostaty

1. 10. 2015

Informovanost o rakovině prostaty je u české veřejnosti překvapivě malá. Téměř dvě třetiny respondentů uvádí, že mají pouze povrchní znalosti o zhoubné chorobě. Více než jedna pětina dotazovaných zná pouze název tohoto onemocnění. Vyplývá to z výzkumu farmaceutické společnosti Astellas, který byl připraven ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Výskyt zhoubného nádoru prostaty se přitom trvale zvyšuje a od roku 2012 zaznamenal nárůst o 35 %.

„Rakovina prostaty již dokonce výrazně překonala výskyt rakoviny tlustého střeva a stala se tak nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním v České republice. Fakt, že jsou znalosti problematiky rakoviny prostaty v české populaci dosti omezené a často nepřesné, značně komplikuje diagnostiku i léčbu. Pro pacienta je vždy lepší, když má základní informace o podstatě svého onemocnění z časů, kdy byl zdráv. Pomůže mu to vyrovnat se s diagnózou a bude lépe spolupracovat s lékaři při protinádorové léčbě,“ říká prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

Z výzkumu současně vyplývá, že za malými znalostmi české veřejnosti o rakovině prostaty stojí nízká informovanost o problematice. Téměř dvě třetiny dotázaných považují možnosti přístupu k informacím týkajících se tohoto onemocnění za malé či zcela nedostatečné. Nejčastějším omylem je to, že se lidé domnívají, že výskyt nemoci je mnohem vyšší. „Pacienti i jejich blízcí často nerozlišují mezi nezhoubným onemocněním prostaty a rakovinou, tudíž výskyt rakoviny zbytečně nadhodnocují,“ vysvětluje prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. V populaci také převažuje optimistický názor, že rakovina prostaty je ve všech stádiích běžně vyléčitelná. Jen jedna desetina respondentů ji považuje za nevyléčitelnou nebo léčitelnou pouze v menšině případů. „Je pravda, že pokud se podaří rakovinu prostaty objevit včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je dobrá. Avšak diagnóza pokročilého onemocnění spojeného s metastázami do kostí činí tuto nemoc smrtelnou, byť za mnoho let. Proto by nebylo dobré rakovinu prostaty podceňovat a zapomínat na rizika, která s sebou přináší,“ varuje prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Dvě třetiny Čechů nemá přesné informace o moderní léčbě

Nejednoznačný je pohled respondentů na to, jaký má onemocnění vliv na kvalitu života pacientů. Čtyři z deseti dotázaných očekávají její rapidní zhoršení, naopak více než polovina respondentů předpokládá, že pacient může vést plnohodnotný život. „Způsob léčby karcinomu prostaty prošel dlouhodobým vývojem, což má pozitivní dopad na kvalitu života pacientů. Dnes vybíráme z různorodých metod podle individuálních potřeb pacienta. Výrazným pokrokem je cílená hormonální léčba, která je podávána ve formě tablet a dokáže zpomalit rozvoj rakoviny. Současně představuje jen malý zásah do běžného života člověka,“ říká prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Z výzkumu přitom vyplývá, že tři čtvrtiny populace netuší, že léčba pomocí tablet u rakoviny prostaty existuje. „Výsledky průzkumu upozornily na palčivé otázky, kterými je třeba se zabývat. Zlepšení informovanosti české veřejnosti o rakovině prostaty považuji za prioritu. Jen takto můžeme přimět muže, aby více dbali o své zdraví, včas navštívili lékaře a nechali se preventivně vyšetřit,“ uzavírá prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Metodologie výzkumu:

Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK mezi 26. srpnem
a 1. září 2015. Průzkumu se zúčastnilo 705 respondentů ve věku 15-60 let.

 

Článek je převzatý z portálu PharmNews.