PCCMPCCM

Z hlediska počtů nových případů je rakovina prostaty nejčastější mužské nádorové onemocnění, varuje specialista

26. 8. 2015

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předseda České urologické společnosti ČLS JEP byl 26. srpna 2015 hostem pořadu Host do domu Českého rozhlasu 2. Prof. Babjuk se 30 let zabývá urologií a za tu dobu byl na mnoha stážích v Evropě i USA. Jak říká, česká urologie si nestojí vůbec špatně a je schopná poskytnout pacientům kvalitní péči. Jde o to, přijít včas.

Robotické operace jsou nejmodernější metodou. Neoperuje při nich robot, ale lékař ovládá nástroje joystickem. Jsou v mnoha ohledech lepší pro pacienty i samotné lékaře.

„Máme dokonalý obraz, lepší než při standardní operaci. Dokonale vidíme tkáně. Robot je oproštěn od třasu rukou. Robotika je jistě významným krokem vpřed a je dobře, že Česká republika má možnost takového operování. Jen bychom ho měli trošku více rozvíjet, než se děje dosud“ říká prof. Babjuk.

Čísla varují

O tom, kolik pacientů u nás trpí rakovinou prostaty se odhady různí. Usuzuje se, že letos by se mělo objevit 9 tisíc nových případů. „Z hlediska počtů nových případů je rakovina prostaty nejčastější mužské nádorové onemocnění.“ Přesné příčiny vzniku nemoci nejsou známy. Co se doporučuje věkovým skupinám mezi 50 a 70 lety, je návštěva urologa.

Nemoc si nevybírá

Odhaduje se, že asi 10 % případů má dědičnou návaznost, upozorňuje Marek Babjuk. Jsou rodiny, kde se nemoc objevuje po generace. „Začíná v nižším věku a bývá agresivnější.“ Pokud se rakovina včas zjistí, dá se vyléčit. „Když ji zachytíme později, tak to rozšířené onemocnění vyléčit úplně nelze.“

Odhoďte obavy!

V počátečním stadiu onemocnění muži nepociťují žádné problémy. Proto dřív přicházeli k lékaři obvykle už s metastázami. Dnes je situace jiná, ale spoustu pacientů brzdí před ordinací obavy z možných následků. „Přechodný problém s udržením moči po operaci bývá často. Ve velké většině případů se postupně stav upraví do normálu nebo téměř normálu, který nijak neomezuje.“

Když má muž podporu

Obavy ze zákroku jsou nicméně časté. Jak poznamenává Marek Babjuk, pohybujeme se v oblasti, kterou muži vnímají citlivě. Navíc, informace o rakovině je závažná pro každého. „Je důležité, aby to lékař nebagatelizoval. Výhodou je, že u většiny případů zachytíme onemocnění včas.“ Zásluhu na tom mají často ženy, které donutí muže jít na kontrolu. „Vzájemná podpora je důležitá a je zajímavé pozorovat, jak to někde funguje a někde ne.“

Má na onemocnění vliv strava? Jak probíhá konverze transsexuálů? Jdou syn a dcera v jeho stopách? Celý rozhovor je k dispozici ZDE.